میکروبلیدینگ چیست و چه تاثیری دارد ؟

میکروبیلدینگ

میکروبلیدینگ چیست ؟ در حقیقت میکروبلیدینگ به نوعی آرایش همیشگی میگویند که با تاتو کاملا فرق دارد. در صورتی که از روش میکروبلیدینگ استفاده کنید، ابروهایی پرتر و طبیعی تر می تونید داشته باشید. برای انجام دادن این عمل ، یک فوق تخصص حرفه ای در این مورد، زیر اولین لایه پوست فرد سوزن بسیار […]