تاتو صالحان رایگان

خط چشم و بلیدینگ

آموزش تاتو صالحان

آموزش میکرو بیلدینگ

در دوره آموزش میکرو بلدینیک ابرو ،یک روند کامل طراحی و کشیدن خطوط ظریف و طبیعی مانند موی ابرو جهت زیبا به نظر رسیدن چهره ،به شما آموزش داده می شود .
این دوره شامل آموزش های جامع مربوط به میکرو بیلدینگ ابرو از جمله : آشنایی با آناتومی صورت و طراحی ابرو بر اساس فرم صورت مشتری، نحوه ترسیم خط های هاشور مانند در ابرو و آموزش صحیح حرکات دست هنگام کار با قلم میکرو بیلدینگ می شود .
مراحل آموزش میکرو بیلدینگ
* در ابتدا آموزش میکرو بیلدینگ با قلم مخصوص میکرو بیلدینگ آشنا می شوید .
* سپس مربی به معرفی برندهای رنگ مورد استفاده در میکرو بیلدینگ می پردازد
*در این مرحله ،میکرو بیلدینگ را به صورت مرحله به مرحله آموزش می بیند .
*در مرحله چهارم ،روش صحیح انجام کار و میزان فشار مناسب دست را یاد می گیرند .
* درنهایت با کمک مربی ،تمرین عملی میکرو بیلدینگ را روی مدل انجام می دهید.

نمونه کارهای جدید

بازگشت به بالا