نکات مهم در سایه زدن تاتو بدن

نکات مهم در سایه زدن تاتو بدن

نکات مهم در سایه زدن تاتو بدن

به طور کلی سایه ها در تاتو بدن به سه دسته زیر تقسیم میشوند:

  1. سایه لایت
  2. سایه مدیوم
  3. سایه دارک

 

  • سایه لایت عموما برای رنگ زمینه تاتو روی بدن استفاده می شود .
  • سایه مدیوم برای عمق بخشدن به طرح استفاده می شود .
  • سایه دارک برای محو کردن خطوط تاتو استفاده می شود .

سعی کنید هنگام سایه زدن کادر ایجاد نشود و تاحد امکان به صورت پراکنده و پرتابی عمل کنید تا سایه های مختلف دارک و مدیوم در هم محو شوند .

هنگام سایه زدن یک ظرف آب در نار خود داشته باشید و مرتب سوزن را در آن

تمیز کنید .

تمیز کردن سوزن  زمانی ضروریست که رنگ سایه ها را از تیره به روشن استفاده کنید.