نکات مهم در مورد ترمیم ابروهای رنگ تیره

نکات مهم در مورد ترمیم ابروهای رنگ تیره

نکات مهم در مورد ترمیم ابروهای رنگ تیره

ریموو ابرو
نکات کلیدی کار با رجووی ،،مواد رجووی گچی و سفید رنگ میباشد و با سوزن ۳پاور کار میشود
حین کار رنگ سبزی از پوست خارج میشود که رنگهای استفاده شده تاتو قبلی است و همچنین خونریزی حین کار کاملا طبیعی است و مشکلی ندارد
بی حسی که در ریموو ابرو انجام میشود بی حسی مایع ژانولت می باشد و با یکی دو قطره بی حسی انجام میشود .
رجووی اصل آمریکایی که بصورت گچی هست و یک قلم دارد که قبل از استفاده محلول رو هم بزنید تا کامل مخلوط شود
اتمام کار بدون آسیب دیدگی به پوست ،قرمزی و التهاب که در پوست بوجود آمده تا یک هفته کاملا طبیعی میباشد و باید پماد ضد التهاب استفاده شود ..