راه کار دائمی برای حذف کبودی لب

راه کار دائمی برای حذف کبودی لب

راه کار دائمی برای حذف کبودی لب

زمانی که لبهای مشتری کبود شده بابت رنگی قبلی چه راه کاری وجود دارد ؟
دکوپاژ دقیقا مثل تاتو رژلب و همون کار رو انجام می دهد
لب بالایی دو دور دکوپاژ انجام میشه و برای اطمینان کار سومین بار هم انجام میدیم و بعد از ریزش رنگ کبودی لبشون کاملا از بین می رود و می توانیم یک رژلب خوشرنگ براشون کار کنیم
ولی اگر روی کبودی رژلب کار انجام شود کبودی بیشتر نمایان میشود
در نتیجه ابتدا کاملا دکوپاژ را انجام میدهیم و بعد رژلب کار میکنیم که لب ها خوشرنگتر دیده شود
برای دکوپاژ از سوزن ۳ و ۵ استفاده میکنیم