فرق ریمور و کامو در کار تاتو

فرق ریمور و کامو در کار تاتو

فرق ریمور و کامو در کار تاتو
فرق ریمور و کامو در کار تاتو
میخواهیم بدانید ریمور و کامو چیست و چه تفاوتی با هم دارند
همانطور که می دانید ریمور برای پاک کردن تاتو استفاده می شود
ریمو (colorlift) یکی از ایمن ترین ریمور های تاتو می باشد
این ریمور کاملا گیاهی است و به تنهایی آسیبی به پوست نمی رساند .
و جنس این ریمور مایع است و طریقه استفاده هم به این صورت می باشد که وارد دستگاه و سوزن می شود و بعد از آن زیر پوست این مواد کاشت می شود
یکی دیگر از ریمور های دیگری که معروف و شناخته شده و به اسم reguvi می باشد
جنس این ریمور بین مایع و جامد است و نسبت به colorlift غلظت بیشتری دارد و در آخر درون جعبه ریمور یک قاشق وجود دارد که میتوانید ریمور را هم زده که یکدست شود
کامو یک طیف روشن و بژ دارد
کامو در تاتو بعنوان هم رنگ پوست استفاده می شود زمانی که ریمو میکنید تاتو قسمتهای اضافی داشته باشد و نخواهید ریمو کنید و بیشتر برای پوشش دادن اون قسمت از تاتو از هم رنگ کننده کامو استفاده می شود
کامو غلظت خیلی زیادی دارد و باید هنگام استفاده کاملا دقت کنید

اگر تاتو تیره و پهن دارید نمی توانید از کامو استفاده کنید چون کامو برای قسمتهای کوچک مثل دم ابرو یا تاج ابرو و زیر ابرو استفاده می شود و برای پوشش دهی قسمتهای کوچک از ابرو مورد استفاده قرار می گیرد
از بابت ریمورهای نگرانی نداشته باشید چون این دو نوع ریمور ها از ایمن ترین هستند