تاتو صالحان رایگان

ریمو خط چشم

اگر از تاتو خط چشمتون راضی نیستید و اگر پخشی رنگ دارید و خط چشمتون قرینه نیست با ما همراه باشید تا روند ریمو خط چشم را داشته باشیم

توضیحات ریمو خط چشم

آموزش تاتو صالحان
ریمو خط چشم
اگر از تاتو خط چشمتون راضی نیستید و اگر پخشی رنگ دارید و خط چشمتون قرینه نیست با ما همراه باشید تا روند ریمو خط چشم را داشته باشیم
در این حالت تاتو چشم را کاور میکنیم
لطفا کسانی که پلک شیشه ای دارند یا عمل پلک انجام دادند اول باید ریمو کنند تا پشت پلک تمیز و مرتب بشود
کار مواد گذاری با برند کالر لیفت شروع کردیم و قسمت های اضافی را ریمو میکنیم
قسمت هایی که پخش رنگ دارد و زیر چشم که تاتو قدیمی بوده و کناره چشم کامو کار شده باید پاک شود .
چند نکته که باید راجب پخشی رنگ بدونید اینکه پخشی به فشار دست و مدل پلک که شیشه ای و مویرگی باشه بستگی داره و از همه مهم تر بستگی به کیفیت رنگ مصرفی دارد که باید رنگ خیلی خوبی استفاده کنند ،و از رنگ های سربی استفاده نکنند و از رنگ های گیاهی استفاده کنند که پخش رنگ و تغییر رنگ ندهد.
در این ریمو از بی حسی ایس ژانولت استفاده میکنیم که باز دهی خوبی دارد
نکته ای راجب استفاده از بی حسی چشم اینکه بی حسی را داخل تشتک بریزید و با استفاده از میکرو براش به چشم بزنید و هیچوقت بی حسی را بصورت مستقیم روی پوست نریزید.

ادامه مطلب

مقالات دیگر

نمونه کارهای جدید

بازگشت به بالا