آموزش خط چشم در پونک

آموزش خط چشم در پونک

 آموزش خط چشم در پونک

آموزش تاتو صالحان

در ابتدای کار یکبار با سوزن تک سر لاین می اندازیم،بعد بصورت کوک های ریز ریز و پشت هم کار می کنیم یک نقطه هم نباید خالی بماند کسانی که پشت پلک مویرگی یا افتاده دارند خط چشم بهشون توصیه نمیشود چون در پشت پلک مویرگی باعث پارگی مویرگ و پخشی رنگ میشود و بهتر است این افراد بن مژه کار کنند. انتهای خط چشم را بصورت پرتاپی کار میکنیم که تیز و ظریف در بیاد،توجه داشته باشید که فشار دست باید کم باشد سرعت دستگاه کم یا متوسط باشد و سرعت دست هم متوسط باشد. بعضی ها فکر میکنند هر چه فشار دست بالاتری داشته باشند کاشت رنگ بهتره اما اینطور نیست و فشار دست باعث پخشی رنگ میشود. برای اینکه خط چشممون در آینده بد رنگ نشود و حالت سبز،و آبی نگیرد باید خنثی کننده استفاده کنیم که داخل تشتکمون ی قطره خنثی کننده اضافه می کنیم که باید رنگ قرمز یا نارنجی باشد و این تغییر رنگ در خط چشم به کیفیت رنگ استفاده شده هم بستگی دارد. برای طراحی خط چشم باید توجه داشته باشیم که با توجه به حالت چشم مشتری باید باشد زیرا به ی سری چشم ها اصلا خط چشم پهن نمیاد و به ی سری خط چشم کشیده مثل پلک های که پف دارند و حتما به این نکته ها باید توجه کنیم.