فرق بین تاتو های چشم و نکات کلیدی در این نوع تتو

فرق بین تاتو های چشم و نکات کلیدی در این نوع تتو

فرق بین تاتو های چشم و نکات کلیدی در این نوع تتو

نکته درباره تفاوت خط چشم و خط مژه و خط مژه دنباله دار برای چشم های درشت
برای طراحی کردن مدل چشم مشتری به این شکل می باشد که چشمها افتاده نشان داده نشوند و خیلی هم به سمت بالا نباشد
خط مژه مابین بن مژه و خط چشم می باشد به این شکل که بن مژه را بین مژه ها میزنیم ولی خط مژه را دقیقن یک نقطه بالای مژه میزنیم، خط چشم از خط مژه پهن تره و دنبال ی مدل دار دارد خط مژه هم طراحی می کنیم که قرینه در بیاید و دنباله هایش خط دارد ولی باید قرینه باشد ،خط مژه روی رستنگاه مژه دقیقن یک نقطه بالای مژه قرار دارد
در تاتو خط مژه باید تا قبل غدد اشکی خط را به اتمام برسانیم چون هم چشم را خشک می کند و هم چشم را بسته نشان می دهد اگر ما خط را در راستای چشم خودشون بکشیم چشم را افتاده نشان می دهد.
خط مژه بخاطر ظرافتی که دارد ما میتوانیم از سوزن ۳ پاور استفاده کنیم و دنباله ها را با سوزن ۱ انجام دهیم.