انتقال بیماری از سوزن های تتو به چه صورت میباشد؟

انتقال بیماری از سوزن های تتو به چه صورت میباشد؟

انتقال بیماری از سوزن های تتو به چه صورت میباشد؟

سوزن های که در قدیم برای تاتو استفاده میشد کاملا انتقال دهنده بیماری ها بودن،چون احتمال اینکه خون را به داخل دستگاه بکشد زیاد بود ولی سوزن های جدید علاوه بر اینکه استریل و یکبار مصرف میباشد.مسئله بعدی اینکه سوزن داخل کار تریج قرار دارد و محفظه ای نیست که خون در اون قسمت جمع شود و بعد از اتمام کار این سوزن غیر قابل مصرف داخل سطل زباله می اندازیم
دستگاه تتو بدن هم پن هستش و معروفترین پن بابت یکبار مصرف بودنش است و از بابت انتقال بیماری در مراکزی که از دستگاه یکبار مصرف استفاده میشود نگرانی وجود ندارد .