ممنوعیت های تاتو رژ لب

ممنوعیت های تاتو رژ لب

ممنوعیت های تاتو رژ لب

یکی از مواردی که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که دقت کنید تا زمان ترمیم پوسته های لبتون را به هیچ عنوان نکنید و همچنین لب هایتان را با دندان فشار و مورد کشش زیادی قرار ندهید.
در هنگام ترمیم به بیگمنترتان اعتماد کنید و صبور باشید زیرا برای رسیدن به رنگ دلخواه باید کمی صبر کنید چون بعد پوسته ریزی لبتون کمرنگ می شود و به همان پررنگی روز اول نمی ماند زیرا ۷ الی ۸ درجه رنگتان روشن تر میشود و اصلا نگران نباشید که روزهای اول قرمز یا پررنگ می شود
برای مراقبت از تاتو فقط یک بار از پماد جنتامایسین و آ چشمی استفاده کنید .زیرا برای تاتو لب پوست لب بیشتر خشک می شود و باید پماد بیشتری استفاده کنید ولی خیلی چرب نگه ندارید فقط در حدی که چرم بشود.