آموزش زیباترین اکستنشن مژه در پونک

آموزش زیباترین اکستنشن مژه در پونک

آموزش زیباترین اکستنشن مژه در پونک

برای مپ گربه ای از سایز کوتاه برای جلوچشم و انتهای چشم ،سایزبلند کار می کنیم تا حالت کشیدگی به انتهای چشم بدهد.

چه ابرو هایی برای ریموو مناسب هستند؟

برای فن سازی با توجه به ضخامت مژه ،تعداد فن ها را انتخاب میکنیم ،برای کسانی که مژه نازک دارند از فن های ۲بعدی و ۳بعدی استفاده می کنیم و اگر ضخامت مژه ها خوب باشد از ۵بعدی و ۶بعدی استفاده می کنیم .
برای اینکه انتهای مژه افتادگی نداشته باشد میتوانید ۲تا۳مژه آخر را از یک سایز کوتاه تر استفاده کنید.
هر سبک اکستنشن باید ۳ هفته یکبار ترمیم شود،اگر میخواهید مژه هایتان استراحت کند به هیچ عنوان مژه هایتان را خودتان جدا نکنید زیرا به مژه آسیب میزند می توانید ریموو کنید.

آموزش خط چشم

از بین بردن تاتو با عمل جراحی