تاتوی ابروی نچرال در پونک

تاتوی ابروی نچرال در پونک

تاتوی ابروی نچرال در پونک

شاید این سوال برای افرادی که ابروهای پری دارند ایجاد شود که چرا ما که ابروهای پر و ضخیمی داریم باید تاتو کنیم
همانطور که می دانید بعضی افراد با داشتن ابروهای پر باز جاهای خالی در ابرو هاشون دیده میشود و یا ابروها فرم خاصی ندارند یا قرینه نیستند
در متد و روش های جدید تاتو ،کار بصورتی انجام می شود که این نقایص بر طرف میشود و اصلاح نقایص ابرو انجام می گیرد و حالت طبیعی ابرو حفظ می شود
در این مورد از ابروها با خطوط بلید و کاملا ظریف مویی جاهای خالی ابرو پر شده تا جایی که با خطوط ابرو ترکیب می شود و طبیعی بودن ابرو حفظ می شود .
با این روش ابروها پر و خوش فرم شده و زیبایی خاص و طبیعی خود را حفظ می کند

آموزش خط چشم

فرق بین تاتوهای چشم و نکات کلیدی در این نوع تاتو