مشکل بزرگ تاتو کارها برای بلید ابروی سمت راست

مشکل بزرگ تاتو کارها برای بلید ابروی سمت راست

مشکل بزرگ تاتو کارها برای بلید ابروی سمت راست

مشکلی که پیگمنتر ها با این موضوع دارند این است که نمی توانندابروی سمت راست را با آبروی سمت چپ درست بزنند و نمی توانند با آبروی سمت چپ قرینه در بیاورند
بیگمنتر ها معمولا کسانی که دست راست هستند با آبروی راست بهتر کار می کنند.

نکات مهم در طراحی لب

میخواهیم راه حلی ارائه بدهیم که شما بهتر بتوانند کار را در هر دو ابرو اجرا کنید برای مثال راه ،راه اول پوست را از کنار ابروی سمت موافق شروع به کار می کنیم بعضی از بیگمنتر ها هر دو ابرو از بالا اجرا می کنند ،ولی راه آسان تر این است که برای آبرویی که با آن راحتتر هستید برای مثال ابروی سمت چپ به همون شیوه ای که می نویسید کار را اجرا کنید و همینطور هم گفتیم برای ابروی موافق یا از بالا یا کنار کار کنید .
خیلی از بیگمنتر ها آبرویی که با آن راحت نیستند خطوط را کاشت می کنند .این روش اشتباه نیست ولی مشکلی که ایجاد می شود خطوط ظرافتش را از دست می دهد ولی اگر خطوط از پایین به سمت بالا کاشت شود خطوط مثل تار طبیعی از بالا شروع شود ابرو در انتها خیلی ضخیم می شود

میکروبلیدینگ چیست؟

نحوه کاشت مژه در خانه