بهترین و بزرگترین مرکز میکرو بیلدینگ ایران

بهترین و بزرگترین مرکز میکرو بیلدینگ ایران

بهترین و بزرگترین مرکز میکرو بیلدینگ ایران

بهترین و بزرگترین مرکز میکرو بیلدینگ ایران

مجموعه فوق تخصصی آرایشی دائم صالحان با ۱۵ سال تجربه در چهار بخش اصلی خدمات ،فروشگاه ،کلینیک و آموزش درحال ارائه خدمات رسانی به مشتریان عزیز می باشد .
در بخش خدمات میکروبیلدینیگ بصورت حرفه ای انجام می گیرد و در بخش آموزش مجموعه فوق تخصصی آرایشی دائم صالحان که توسط اساتید مجموعه به هنر جویان علاقه مند و مشتاق خدمات آموزشی ارائه می شود و همچنین در این زمینه از آموزش به هنر جویان مدرک معتبر QAL انگلستان از طرف مجموعه به این عزیزان اهدا میشود.

اصول و قوانین مهم در میکرو بیلدینگ ابرو