نحوه انجام کار میکروبلیدینگ تلفیقی در پونک

نحوه انجام کار میکروبلیدینگ تلفیقی در پونک

نحوه انجام کار میکروبلیدینگ تلفیقی در پونک

نحوه انجام کار میکروبلیدینگ تلفیقی 

زمانی که مشتری تاتوی قرمز قبلی داشته باشند و بخواهیم براشون کار میکرو بیلدینگ انجام بدیم و سعی داریم که تاتوی قبلیشون را کاور کنیم.
به دلیل داشتن تاتوی قرمز باید در رنگمون از رنگ زیتونی استفاده کنیم که خنثی کننده قرمز است و اینکه میکرو بیلدینگ با قلم براشون انجام بدیم و دور بعدی را با دستگاه انجام میدهیم که یک مقدار عمیق تر باشد و تاتوی قبلی را کاور کند دستگاه تاحدودی ظرافت کار را میگیرد ؛ اما ماندگاری کار بالاتر می رود و خیلی مهم است که در کادر بندی بتوانیم تاتوی قبلی را کاور کنیم،برای شخصی که تاتوی قبلی دارد ما نمی توانیم هر سبکی را انجام بدهیم مثل سبک سوپر نچرال اجرا کنیم اما تمام سعی ما برای این است که یک کار طبیعی انجام دهیم.

آیا میکروبلیدینگ خال کوبی است؟