آنزیم تراپی چیست؟

آنزیم تراپی چیست؟

آنزیم تراپی چیست؟

آنزیم تراپی سه مزیت مهم دارد
اولین مزیت آنزیم تراپی این است که جای قرمزی ریمووهای تک جلسه ای یا ریموو های قوی را بر طرف می کند
دومین نوبت آنزیم تراپی این است که قرمزی ناشی از رنگ های نامرغوب را بطور کامل بر طرف میکند و رنگهای بژ را هم از بین میبرد
سومین و مهمترین مزیت که آنزیم تراپی دارد این است که بافت های آسیب دیده راکلاژن سازی میکند و سرعت سلول سازی و کلاژن سازی را افزایش می دهد و تا حدی بافت های آسیب دیده را احیا میکند

نحوه انجام کار میکروبلیدینگ تلفیقی

بهترین و بزرگترین مرکز میکروبلیدینگ ایران