اکستنشن مژه طبیعی یا کلاسیک

اکستنشن مژه طبیعی یا کلاسیک

اکستنشن مژه طبیعی یا کلاسیک

مژه طبیعی (نچرال) یا همون کلاسیک

در این مدل کاشت بهتر است که سایز مژه را2سایز بلندتر وحجم و ضخامت راکمتر بگیریم.

گوشه های داخلی کوتاه تر و کم حجمتر باشد که چشم حالت غیر طبیعی نداشته باشد.

حتی اگر مشتری گوشه چشم را بلندتر میخواهد باز هم بهتر است که چندتار گوشه چشم روکوتاهتر وکم حجمتر بزاریم

فر سی برای چشم های درشت استفاده میشود

نکته: در اکستنشن کلاسیک یک سوم مژه را در چسب فرو میبریم ولی در والیوم اون قسمت از مژه هایی که بهم نزدیک هستند رو در چسب فرو میبریم. مژه ها را میتوان از بالا یا از زیر یا بغل چسباند

 

بیشتر بخوانید: کاشت مژه کلاسیک