اکستنشن مژه طبیعی یا کلاسیک در پونک

اکستنشن مژه طبیعی یا کلاسیک در پونک

اکستنشن مژه طبیعی یا کلاسیک در پونک

مژه طبیعی (نچرال) یا همون کلاسیک 

در این روش از مژه های تک تار استفاده میشود. این اصلا به این معنا نیست که هر تار بین مژه ها قرار می گیرد بلکه روش کار به این صورت هست که روی هر تار مژه ی فرد، یک تار اکستنشن مژه گذاشته می شود، بدین صورت حجم اکستنشن متناسب با حجم مژه ی شخص پر میشود.

برای کاشت مژه کلاسیک از مژه هایی به نازکی مژه های خودتان با جنس ابریشم استفاده میشود که هیچ آسیبی به مژه ها وارد نمیشود.

در این مدل کاشت بهتر است که سایز مژه را2سایز بلندتر وحجم و ضخامت را کمتر بگیریم ؛ گوشه های داخلی کوتاه تر و کم حجمتر باشد که چشم حالت غیر طبیعی نداشته باشد ؛ حتی اگر مشتری گوشه چشم را بلندتر میخواهد باز هم بهتر است که .چندتار گوشه چشم روکوتاهتر وکم حجمتر بزاریم

نکته: در اکستنشن کلاسیک یک سوم مژه را در چسب فرو میبریم ولی در والیوم اون قسمت از مژه هایی که بهم نزدیک هستند رو در چسب فرو میبریم. مژه ها را میتوان از بالا یا از زیر یا بغل چسباند

 

بیشتر بخوانید: کاشت مژه کلاسیک