آنزیم

آنزیم

آموزش تاتو رایگان صالحان

آنزیم
بدن همانند یک ماشین برای کار خود احتیاج به انرژی دارد و این انرژی از طریق سوخت و ساز (متابولیسم )مواد غذایی ایجاد می شود .فرآیند های متابولیکی به طور موثر از طریق بعضی از مواد فعال بنام آنزیم که نقش کاتالیزوری دارند ، انجام می گیرند .آیا می دانید آنزیم ها در بدن چه نقشی دارند ؟


یک آنزیم کاتالیزور، ارگانیکی است که توسط یک سلول زنده ایجاد می شود .بدن انسان دارای صدها نوع آنزیم مختلف می باشد .تعدادی از آنزیم ها داخل سلولی هستند و در داخل سلول ها
عمل می کنند ولی بعضی دیگر مثل آنزیم هایی که در سیستم گوارش نقش دارند ،در خارج سلول ها عمل می کنند .آنزیم ها تقریبا در هر واکنش شیمیایی که در بدن رخ می دهد ،نقش دارند .اکثر فعالیت های فیزیو لو ژیکی نظیر گوارش ،ساخته شدن یا از بین رفتن بافت ها ،تنفس سلولی و انقباض ماهیچه ای به عمل آنزیم ها بستگی دارند .

فعالیت یک آنزیم به دمای بدن ،میزان اسیدی یا قلیایی بودن (pH) خون و موادی که آنزیم روی آن ها عمل می کنند ،بستگی دارد. یک ملکول منفرد آنزیم قادر است در چند ثانیه تغییرات لازم را روی صدها مولکول ماده اولیه با سوبسترا ایجاد کند .آنزیم ها از پروتئین یعنی زنجیره های بلند اسید آمینه دوبار به این بیماری مبتلا شود تشکیل شده اند .
عمل آنزیم به این صورت است که با ماده اولیه که سوبسترا نامیده می شود متصل شده و یک ترکیب بینابین نا پایداری را ایجاد می کند که بعد به محصولات نهایی و آنزیم اولیه شکسته می شود .
آنزیم ها در حقیقت تسریع کننده های واکنش های شیمیایی بدن هستند و قادرند با مقادیر کم ،مقادیر زیادی از ترکیبات شیمیایی را تغییر دهند و در پایان واکنش بدون تغییر باقی می مانند.