نکات کلیدی ومهم در ریموو ابروی تیره

نکات کلیدی ومهم در ریموو ابروی تیره

دوستان ریموو ابرو ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید
#ریموو #ریمووابرو #تتو #تاتو #پاککردنتاتو #تاتودائم #سالنزیبایی #تاتوصورت #تاتو_صالحان