روند کار ریموو ابرو با ریموور رجووی

روند کار ریموو ابرو با ریموور رجووی

روند کامل کار ریموو با ریموور رجووی
دوستان ریموو ابرو ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید
#تاتو#تتو#ابرو#ریمووابرو #میکروبلیدینگ #میکروپیگننتیشن #ابروطبیعی #فیبروز#هاشورمویی #پاککردنتاتو #تتودائم #تتوتهران #تاتوصالحان