ریموو حساس خط چشم با ریموور رجووی

ریموو حساس خط چشم با ریموور رجووی

ریموو خط چشم بد رنگ و قدیمی مشتری عزیزمون با ریموور قوی رجووی
دوستان ریموو چشم ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید
#تاتو #خطچشم #پاککردنتاتو #تتو #تتوصورت #میکروبلیدینگ #میکروپیگمنتیشن #تاتودائم #فیبروز #هاشورکرکی #ریموو #تتوتهران #تاتوصالحان