روند ریموو ابروی با ریموور رجوو

روند ریموو ابروی با ریموور رجوو

وند ریموو ابروی مشتری عزیزمون با ریموور رجووی که تاتوی قدیمی و بد رنگ داشتن
دوستان ریموو چشم ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید
#ریموورتاتو #ریموو #پاککردنتاتو #سالنزیبایی #میکروبلیدینگ #میکروپیگمنتیشنابرو #تاتو #تتوصورت #تتودائم #فیبروزابرو #تتوتهران #تاتوصالحان