ریموو ابرو چه جوری انجام میشه؟

ریموو ابرو چه جوری انجام میشه؟

مشتری عزیزمون به دلیل لیزر کردن تاتوی نارنجی رنگ داشتند و ما براشون با ریموور کالریفت بایوتاچ انجام دادیم
دوستان ریموو ابرو ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید
#ریموو #ریموورکالرلیفت #تاتو #میکروبلیدینگ #میکروپیگمنتیشن #سالنزیبایی #پاککردنتاتو #تتوابرو #تاتوصورت #فیبروزابرو #تتودائم #تتوتهران #تاتو_صالحان