ریموو ابرو

ریموو ابرو

خب دوستان امروز مشتری عزیزمون تشریف اوردن مرکز ما تا ابروشون رو ریموو کنیم
با مواد رجووی امریکایی ما این کار رو انجام دادیم و خروجی رنگ خیلی خوبی هم داشتن
دوستان ریموو چشم ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید
#ریموو #تاتو #پاککردنتاتو #تاتودائم #ریموورکالرلیفت #تاتوصورت #خطچشم #تتو #سالنزیبایی #میکروبلیدینگ #میکروپیگمنتیشن #تتوتهران #تاتوصالحان