چگونگی ریمو خط لب

چگونگی ریمو خط لب

افرادی ک  تو ریموو رژلب ایراد دارند پست مارو ببینین و توضيحات نوشته شده زیرو مطالعه کنید و هر سوالی دارید تو کامنت بپرسید ما جوابگووو همه سوالات شما هستیم

دوستان ریموو چشم ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید
#ریموو #پاککردنتاتو #تاتودائم #ریموورکالرلیفت #تاتوصورت #تتوخطلب #تتو #تتوتهران #تاتو #ریموور #تاتوصورت  #تتولب #تاتو_صالحان