ریمو خط چشم های وحشتناک

ریمو خط چشم های وحشتناک

مشتری عزیزمون بخاطر انجام عمل پلک و داشتن پلک مویرگی خط چشمشون پخشی رنگ داده بود و کشیده شده بود ما با مواد کالریفت براشون ریموو انجام دادیم
دوستان ریموو چشم ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید
#ریموو #ریموورتاتو #پاککردنتاتو #تتوصورت #تتوآرتیست #تتودائم #ریموورکالرلیفت #تتوکار #ریمووررجووی #پاککردنتتوقدیمی#تتوچشم #خطچشمدائم #تاتوقدیمی #ریمووخطچشم #میکروبلیدینگ #میکروپیگمنتیشن #خطچشم #تاتوخطچشم #تتوتهران #تاتو_صالحان