ریموو ابرو با ریموور رجووی

ریموو ابرو با ریموور رجووی

مشتری عزیزمون تتو قدیمی داشتند که ما با ریموور رجووی براشون کار ریموو انجام دادیم
دوستان ریموو چشم ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید
#ریموو #ریمووررجووی #پاککردنتاتو #ریمووتتو #ریمووابرو #تتوقدیمی #تتوصورت #تتوتهران #تتودائم #رجووی #فیبروزابرو #تتوآرتیست #میکروبلیدینگ #هاشورابرو #ابروطبیعی #میکروپیگمنتیشن #تتوابرو #تاتوصورت #تتوکار #تاتوصالحان