روند کامل از ریموو خط چشم با ریموور کالرلیفت

روند کامل از ریموو خط چشم با ریموور کالرلیفت


قیمت ریموو تاتو با مواد کالر لیفت بایوتاچ توی مرکز ما ۴۵۰ ت
قیمت ریموو تاتو با مواد رجووی امریکایی توی مرکز ما ۷۸۰ ت
پاک شدن تاتو بستگی به عمق تاتو داره و خروجی رنگ شما
ممکنه شما به چند جلسه ریموو نیاز داشته باشید که این حین کار توسط ریموو کارتون مشخص میشه
مواد ریموور باید اورجینال و اصلی باشه حتما
و اینکه این کار باید توسط افراد حرفه ای و اموزش دیده انجام بشه اگر اموزش ندیدید این کار رو به هیچ وجه انجام ندید
#تتو #تاتو #چشم #خطچشم #ریموو #ریموور #بلیدینگ #پاککردنتاتو #فیبروز #فیبروزابرو #شیدینگ #ریمووابرو #ریمووال #ریمووتتو #بیحسی #میکروبلیدینگ #فیبروز #فیبروزابرو #میکرو #هاشور_ابرو