مناسب ترین رنگ برای میکرو ابرو

مناسب ترین رنگ برای میکرو ابرو

جواب این سوال که میشه خطوط بلید رو ریموو کرد یا نه رو تو این پست ببین
اگه میخوای ریموو کنی ولی نمیدونی که ابروهات نیازمند ریمووهست یا نه این پست و ببین
دوستان ریموو ابرو ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید