پیش از استفاده از رنگ تاتو باید چه کار کرد؟

پیش از استفاده از رنگ تاتو باید چه کار کرد؟

خیلی ها از ما میپرسند رنگی که میخریم اصلی است ولی ماندگاری خوبی ندارد و رنگ نمیگیرد
علت چیست
ما امروز میخواهیم علت را نشان دهیم
دو قوطی رنگ اکبند را باهم مقایسه میکنیم
یکی را بسیار کم فقط ان را تکان میدهیم
یکی دیگر را به خوبی تکان داده و به قوطی ضربه میزنیم و خوب به هم میزنیم
و زمان بیشتری هم صرف این کار میکنیم
زمانی که رنگ خوب تکان داده شود
رنگ هایی که در دیواره قوطی جمع شده به خوبی حل میشود و قوام پیدا میکند
حالا رنگی که خوب تکان داده نشده را داخل یک قوطی خالی میریزیم تا غلظت ان مشخص شود
همانطور که در فیلم دیدید رنگ بسیار شل است و مشخص است که خوب بهم نخورده است
حالا رنگی که خوب تکان خورده را هم داخل یک قوطی دیگر میریزیم
همانطور که دیدید رنگ کاملا سفت است و تمامی رنگ هایی که در دیواره بود وارد قوطی شده و حل شده
حالا یک قوطی که خوب تکان نخورده و از قبل مانده را باز میکنیم تا رنگ های جمع شده در قوطی را ببینیم
این رنگ هایی که در قوطی جمع شده در اثر خوب تکان ندادن است
ضربه به قوطی و حل شدن رنگ بسیار مهم است
رنگ اگر قوام نداشته باشد ماندگاری کار پایین می اید و باعث میشود پوست رنگ‌ نگیرد
این موارد اگر رعایت شود شما رنگی ماندگار و خوش رنگ خواهید داشت