روش اصولی برای ریموو ابرو با ریموور رجووی امریکایی

روش اصولی برای ریموو ابرو با ریموور رجووی امریکایی

میخوای بدونی کار با یکی از قوی ترین و بهترین ریموور های دنیا چجوری انجام میشه؟
خروجی رنگش چقدره؟ یا با چه متدی باید کار انجام بشه؟
برای اینکه جواب این سوالارو بگیری این پست و ببین
دوستان ریموو ابرو ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید
#میکروبلیدینگ #میکروپیگمنتیشن #ریموورتاتو #پاککردنتاتو #فیبروز #فیبروزابرو #شیدینگابرو #شیدینگ #تتوصورت #سالنزیبایی #تاتوو #تتو #تاتو #تاتوکار #ریموو #ریموور #تاتوابرو #هاشورابرو #هاشورکرکی #هاشورمویی