چرا افراد دیابتی هنگام تاتو باید بیشتر مراقب باشند

چرا افراد دیابتی هنگام تاتو باید بیشتر مراقب باشند

چرا افراد دیابتی هنگام تاتو باید بیشتر مراقب باشند

اول از همه شایان ذکر است که ما چهار نوع دیابت داریم
نوع اول ،
نوع دوم ،
نوع سوم یا همون دیابت بارداری ،
و نوع چهارم افرادی که دیابت پنهان دارند.
نوع اول در دیابت بدین صورت میباشد که معمولا فرد باید انسولین تزریق کند ولی در نوع دوم دیابت کنترل شده است و فرد علاوه بر انسولین که تزریق می کند چون به مقدار کافی نیست باید قرص هم مصرف کنند .
دلیل اینکه عنوان می کنیم چرا افراد دیابتی در تاتو مراقب باشند به این دلیل است که دیابتی که باعث بد زخمی افراد شود جز منع تاتو می باشد زیرا که در تاتو پوست خراشیده می شود و باید در هفته اول همه ی این خراش ها ترمیم شود اما کسانی که دیابت دارند اگر تاتو انجام دهند مدت زمان ترمیم خیلی طولانی می شود و فرد دچار عفونت می شود بابت همین مسله افرادی که دیابت دارند و بد زخم هستند نباید تاتو انجام دهند و هم اینکه تاتو میریزد
نکته: لزوما داشتن دیابت منع تاتو نمی باشد زیرا تعداد زیادی از افراد هستند که دیابت دارند از افرادی هستند که دیابت دارند ولی می توانند کار تاتو را انجام دهند و اینکه قبل از انجام تاتو باید از این گروه افراد تست گرفته شود که مطمئن شویم دچار خونریزی نمی شوند ،زیرا خونریزی در تاتو باعث میشود رنگ کاشت نشود و کار تاتو درست انجام نگیرد.