فیلر بینی

فیلر بینی

تزریق فیلر به بینی یا همان اصلاح فرم بینی بدون جراحی معمولا برای افرادی که بینی آنها دارای مشکلات جزئی است؛ به همین دلیل کاندیدای مناسبی برای انجام عمل زیبایی بینی محسوب نمیشوند ترجیح داده میشود

اثرات فیلر بینی بلافاصله پس از درمان قابل مشاهده است و بیماران میتوانند در همان روز به فعالیت های عادی خود بازگردند