آیا با تاتو کردن ابرو ،ابرو دچار ریزش میشود؟

آیا با تاتو کردن ابرو ،ابرو دچار ریزش میشود؟

آیا با تاتو کردن ابرو ،ابرو دچار ریزش میشود؟

تاتو های امروزی با تاتو های گذشته خیلی متفاوت است برای همین به ابروهای کسی که ۲۰ سال پیش تاتو انجام داده است نگاه کنید .می بینید که ابروها دیگه مویی ندارند علتش این است که دستگاه استاندارد و رنگ شیمیایی و تکنیک اشتباه بوده است .بابت اینکه رنگ را در قسمت عمیق پوست کاشت میکردند به همین علت به پیاز مو آسیب میرسیده
امروزه ، همه دستگاه ها و رنگ ها و متد ها با قدیم کاملا فرق کرده ،اول از اینکه رنگهایی که امروزه استفاده می شود بیشترشان بیس مواد گیاهی می باشد و ماندگاری رنگ ها بعد از ترمیم تا ۲ سال می باشد .
دوم اینکه متدهایی که امروزه هست که مثل قدیم عمیق نیست و نهایتن در لایه اول کاشت می شود یعنی بر خلاف دستگاه و رنگهای قدیمی که رنگ را حتی در لایه سوم پوست کشت می کردند امروزه با روش بیلدینگ انجام می دهید در لایه اول پوست و اگر با میکرو پیگمنتر انجام می دهید رنگ در لایه دوم کاشت می شود یعنی به مو و پیاز موی ابرو ی شما آسیب نمی رسد و چون پیاز مو عمقی است و تاتوهایی که امروزه انجام می گیرد کاملا سطحی است و مهمتر اینکه رنگها کاملا گیاهی می باشد .
اما علت چی میتواند باشد که بعضی از دوستان معترض هستند که ریزش ابرو دارند حتی با اینکه از روشهای جدید استفاده می کنند ،ابرو معمولا بعد از تاتو بین سه تا یک هفته پوسته ریزی دارد که پوست خودش را ترمیم می کند اگر به این پوسته ها دست بزنید یا بکنید باعث میشه رنگ بیشتری بریزد و هم باعث می شود موی ابروی شما کنده شود و بهتر است به هیچ عنوان به این پوستها دست نزنید که روند ریزش خودش طی شود که بعد از یک ماه ترمیم انجام شود.