نکات مهم در طراحی لب

نکات مهم در طراحی لب

نکات مهم در طراحی لب

آموزش تاتو صالحان

مواردی که در طراحی لب خیلی مهم می باشد این است که متریالی که شما در کار تاتو استفاده می کنید خیلی مهم است و توجه داشته باشید که کنته ای که استفاده می کنید کند نباشد که راحتتر روی خط کار کنید و خط طراحی خیلی پهن نباشد،با خودکار مخصوص طراحی خط دور را می کشیم
بعد از ۷ روز ریزش رنگ اگر از کادر لب خارج شده باشید ممکن است رنگ با پوست فرق داشته باشد بابت همین سعی می کنیم طراحی خارج از لب صورت نگیرد

بعد از اینکه از روی لاین که طراحی کردیم شیدینیگ را شروع می کنیم در لاین میتوانیم از سوزن ۱و ۳ استفاده کنیم و برای اینکه شیدینگ کامل لب و رژلب اگر یک خط ظریفتر میخواهید میتوانید از سوزن ۱ استفاده کنید بخاطر اینکه کار ظریفتر انجام میشود

پیشگیری از تبخال بعد از تاتو لب