آیا بن مژه هم ریمو دارد ؟

آیا بن مژه هم ریمو دارد ؟

آیا بن مژه هم ریمو دارد ؟

بن مژه ریمو ندارد زیرا در مجموعه تاتو صالحان از رنگ های گیاهی استفاده می کنیم و رنگ های گیاهی به مرور پاک میشوند نیازی به ریموو نیست

بن مژه را با سوزن سه سر اجرا می کنیم و از جایی که مژه ها رویش پیدا کرده و رستنگاه مژه هست بن را کار می کنیم و دقیقن لابه لای مژه ها کار میشود و عمق سوزن یک ونیم میل هست که نیم میل وارد پوست میشود و باید با دقت سرعت دستگاه متوسط و فشار دستمون کم باشد چون فشار دست زیاد باعث ورم چشم میشود و چون چشم خیلی حساس می باشد بن مژه یک تغییر خیلی نامحسوس هست مثل زمانی که شما بین مژه هایتان مداد چشم می کشید.

نحوه اجرای تتو بدن مینیمال

آموزش بی حسی بن مژه پایین

چه ابروهایی برای ریموو مناسب هستند؟