کسی که ژل لب دارد میتواند تتو لب انجام دهد؟

کسی که ژل لب دارد میتواند تتو لب انجام دهد؟

کسی که ژل لب دارد میتواند تتو لب انجام دهد؟

کمترین تایم برای شیدینگ لب بعد از فیلر لب زیر یک ماه نباید بوده باشد دوستانی که فیلر لب انجام دادند بافت لبشون نازک می شود و مثل یک لب طبیعی و نرمال نمی توان شیدینگ انجام دهیم بخاطر همین باید با دقت بیشتری فشار دست را داشته باشیم و روی عمق یک میل کار انجام شود و اگر فشار دست کنترل شده باشد هیچ آسیبی به بافت لب مشتری که فیلر انجام داده نمی رسد و زمانی که کار را انجام می دهیم رنگ را تیره تر انتخاب می کنیم که در صورت ریزش کمترین میزان ریزش را داشته باشند و چون فیلر لب انجام دادند نیاز به ترمیم دفعات بیشتری نداشته باشند .

چگونه از تبخال بعد از تاتو لب جلوگیری کنیم؟

تاتو بدن چیست و چگونه انجام می شود؟