اکستنشن والیوم در پونک

اکستنشن والیوم در پونک

 اکستنشن والیوم در پونک

 اکستنشن والیوم

این کاشت مژه چند بعدی محسوب می شود و بین یک تار مژه 2 تا 10 مژه مصنوعی بر روی آن می چسبانند. این روش یکی از روش های کاشت مژه می باشد که باعث حجم دهی به مژه ها می شود.

از ضخامت های پایینتر یه صورت 2D 3D 4D ، مژه هارو فن سازی کرده ونصب میکنیم به این صورت که ته مژه ها بهم اتصال پیدا کرده و سر مژه ها به صورت چند شاخه در آمده باشد .
در این روش از اکستنشن مژه برای پرترکردن وزیبا شدن چشم از مژه هایی با ضخامت کم استفاده میکنیم وحجم مژه را بیشتر میگذاریم در این روش همانند کلاسیک بر روی هر تار مژه قرار میدهیم اما این بار تعداد را میتوان به دلخواه مشتری از 2 تار مژه تا 5تار و بیشتر افزایش داد.

نکته:اگر مژه ها کاملا روی مژه طبیعی نچسبیده باشد بعد از کاشت به راحتی با براش کنده میشود.
چشم مشتری به سه قسمت مساوی تقسیم میشود در مرحله اول به کشیدگی چشم توجه میکنیم وفاصله چشم های مشتری را در نظر میگیریم.
اگر بخواهیم برای مشتری مژه 2D و 3D بگذاریم از ضخامت 0/01 استفاده میکنیم.
اگر بخواهیم برای مشتری مژه 4D و 5D استفاده کنیم از ضخامت 0/07 استفاده کنیم.
افکت میکس مخصوص چشم های ریزی که میخواهند کشیده تر نشان داده شود.
 
رطوبت و دما:جایی که رطوبت بالاتراز 50 درصد باشد هرده دقیقه قطره چسب تعویض شود سریع غلیظ شدن قطره چسب نشان از رطوبت زیاد محیط هست برای سنجش دما و رطوبت میتوان از رطوبت سنج ودماسنج استفاده کرد.
دما بین 18 تا 24 درجه و رطوبت بین 40 تا 60 درصد.