اکستنشن والیوم

اکستنشن والیوم

 اکستنشن والیوم
 اکستنشن والیوم

از ضخامت های پایینتر یه صورت
2D 3D 4D
مژه هارو فن سازی کرده ونصب میکنیم به این صورت که ته مژه ها بهم اتصال پیدا کرده و سر مژه ها به صورت چند شاخه در آمده باشد .در این روش از اکستنشن مژه برای پرترکردن وزیبا شدن چشم از مژه هایی با ضخامت کم استفاده میکنیم وحجم مژه را بیشتر میگذاریم در این روش همانند کلاسیک بر روی هر تار مژه قرار میدهیم اما این بار تعداد را میتوان به دلخواه مشتری از 2تار مژه تا 5تار و بیشتر افزایش داد.
نکته:اگر مژه ها کاملا روی مژه طبیعی نچسبیده باشد بعد از کاشت به راحتی با براش کنده میشود.
چشم مشتری به سه قسمت مساوی تقسیم میشود در مرحله اول به کشیدگی چشم توجه میکنیم وفاصله چشم های مشتری را در نظر میگیریم.
رطوبت و دما:جایی که رطوبت بالاتراز 50درصد باشد هرده دقیقه قطره چسب تعویض شود سریع غلیظ شدن قطره چسب نشان از رطوبت زیاد محیط هست برای سنجش دما ورطوبت میتوان از رطوبت سنج ودماسنج استفاده کرد.
دما بین18تا24درجه و رطوبت بین 40تا60درصد.

اگر بخواهیم برای مشتری مژه 2دی و3دی بگذاریم از ضخامت 0/01استفاده میکنیم
اگر بخواهیم برای مشتری مژه 4دی و5دی استفاده کنیم از ضخامت 0/07استفاده کنیم
افکت میکس مخصوص چشم های ریزی که میخواهند کشیده تر نشان داده شود