آموزش فیبروز ابرو

آموزش فیبروز ابرو

آموزش فیبروز ابرو

آموزش فیبروز ابرو ،یک روند کامل طراحی و رفع نواقص قسمت های خالی در ابرو جهت زیباتر کردن چهره ،به شما آموزش داده می شود .
این دوره شامل آموزش های جامع مربوط به فیبروز ابرو از جمله : طراحی اصولی ابرو بر اساس فرم چهره هر مشتری ،آشنایی با رنگ های برند و آموزش کار با قلم میکرو بیلدینگ و ایجاد خطوط ظریف هاشور مانند ،در ابرو می شود . هنر جو در این دوره نحوه انتخاب رنگ مناسب برای ابروی مشتری و کشیدن خط هایی مانند موی ابروی طبیعی را می آموزد .

فیبروز چیست؟

چه کسانی نمی توانند از فیبروز ابرو استفاده کنند ؟